Terms and Conditions – yama

Skilmálar
Yama heilsuræktar

Almennt
YAMA heilsurækt og vefsvæðið www.yama.is er rekið af YAMA heilsurækt ehf, kt. 510510-0110, Ármúla 40, 108 Reykjavík.

Allar upplýsingar á vefsvæðinu www.yama.is, þar með talið verð, lýsing á þjónustu o.s.frv eru birtar með fyrirvara um villur. Við áskiljum okkur rétt á að hætta við auglýsta æfingatíma ef næg þátttaka næst ekki, breyta dagskrá og fella niður tíma út af ytri aðstæðum án fyrirvara.

Áskrift að Yama heilsurækt

Með því að kaupa áskrift að persónulegri þjálfun gerir viðskiptavinur sér grein fyrir að greiðslurnar eru í áskriftarformi sem er greitt á dagsetningu sem viðskiptavinur kaupir sig inn í persónulega þjálfun. Ef viðskiptavinur hefur ekki skráð sig í áskrift og greitt fyrstu greiðslu fyrir fyrsta tíma er Yama heilsurækt heimilt að vísa viðskiptavini frá og úthluta plássi hans til annars viðskiptavinar.  Það er á ábyrgð viðskiptavinar að segja upp áskriftinni hafi hann hug á því að hætta í persónulegri þjálfun hjá Yama heilsurækt (sjá kafla uppsögn).

[Við gerð samnings um áskrift er þátttakandi skuldbundinn til að greiða áskriftargjald í 1 mánuð frá gerð samnings. Áskrift er ótímabundin og lýkur í lok þess tímabils sem henni er sagt upp eftir að binditíma lýkur. Yama heilsurækt er ekki skyldugt til að endurgreiða áskrift eftir að búið er að greiða. Ekki er leyfilegt að færa áskrift yfir á annan einstakling en þann sem skráður er. Hámarksfjöldi er á æfingum Yama heilsuræktar. Yama heilsurækt er ekki skuldbundin til að endurgreiða áskriftargjald þó að einstakar æfingar séu fullbókaðar.]

 

Kaup á námskeiðum

Með því að kaupa námskeið sem ekki eru í áskriftarformi fær viðskiptavinur aðgang að viðkomandi námskeiði. Greiðsla þarf að fara fram áður en námskeiðið hefst. Eftir að greiðsla hefur verið framkvæmd ber viðskiptavini að mæta í tímana, en ekki er endurgreitt ef viðkomandi mætir ekki þar sem gert er ráð fyrir honum í tímum þó svo hann mæti ekki. 

Trúnaður og persónuupplýsingar

Seljandi heitir kaupanda fullum trúnaði, um allar þær upplýsingar sem kaupandi gefur upp í tengslum við viðskiptin. Viðskiptavinur gefur Yama heilsurækt leyfi til að vinna með persónugögn viðskiptavinar til að bjóða upp á persónulegri þjónustu. Sendingar úr umsjónarkerfi til notenda, tilboð til viðskiptavina og önnur samskipti kunna að byggja að hluta eða fullu á persónuupplýsingum á borð við búsetu, aldur, viðskiptasögu eða önnur eigindi sem lýsa notendum. Er það gert til að sérsníða skilaboð til notenda. Þessar upplýsingar eru ekki aðgengilegar eða á neinum forsendum afhentar þriðja aðila. Móttakandi sérsniðinna skilaboða getur alltaf óskað eftir því að fá ekki slík skilaboð.

Nánari upplýsingar um meðferð persónuupplýsinga er að finna í persónuverndaryfirlýsingu Yama heilsuræktar, sjá hér.

Greiðslur

Greiðslur í gegnum vefsvæði yama.is fara um örugg kerfi Borgunar (www.borgun.is). Til að tryggja öryggi upplýsinga sem send eru á milli eru þau dulkóðuð.  Skuldfærslur eru í nafni Yama heilsuræktar með tilvísun í þá þjónustu sem greitt er fyrir. Hægt er að greiða með öllum helstu tegundum kreditkorta og debetkorta með 16 stafa kortaraðnúmeri og CVC öryggisnúmeri.

Aðrar greiðslur fara fram með greiðsluseðli hver mánaðarmót.

Yama heilsurækt geymir engar kreditkortaupplýsingar kaupanda.

Endurgreiðslur

Námskeiðs og áskriftargjöld eru ekki endurgreidd, jafnvel þó viðskiptavinur mæti aldrei.

Skattar og gjöld
Öll verð í netversluninni eru án virðisaukaskatts en teljast endanleg verð þar sem eðli vöru YAMA heilsuræktar, ehf./www.yama.is fellur undir skilgreiningu um líkamsrækt sem samkvæmt lögum er undanþegin virðisaukaskatti. Reikningar vegna kaupa á þjónustunni eru því gefnir út án virðisaukaskatts.

Sendingarkostnaður/afhendingarkostnaður
Ekki er greitt sérstaklega fyrir afhendingu vörunnar.

Æfingar 

Viðskiptavinur æfir á eigin ábyrgð og er skylt að ráðfara sig við lækni ef þekkt veikindi eða meiðsli eru til staðar. Ef upp koma veikindi eða meiðsli er viðskiptavin einnig skylt að ráðfæra sig við lækni.  Seljandi er ekki bótaskyldur á neinn hátt komi til meiðsla, annara veikinda eða andláts.

Uppsögn

Uppsögn áskriftar tekur gildi í lok tímabilsins sem greitt hefur verið fyrir, eftir að uppsögnin hefur verið kláruð á „Mínar upplýsingar”.  Kjósi viðskiptavinur að segja upp áskrift sinni þarf það að gerast áður en skuldfærsla næsta tímabils á sér stað. Endurteknar skuldfærslur eru framkvæmdar á sama degi hvers mánaðar og viðskiptavinur hóf áskrift. Sem dæmi, kort viðskiptavinar sem [KBA1] keypti sér aðgang að Yama heilsurækt fimmta dag aprílmánaðar er skuldfært næst fimmta maí, fimmta júní, o.s.frv.

Sé uppsögn ekki kláruð innan ofangreindra tímamarka ber viðskiptavini einnig að greiða áskriftina fyrir næsta mánuð, óháð mætingu.

Hvernig segi ég upp?

Til að segja upp ferðu í “Innskráning” á yama.is og skráir þig inn með notendanafni (oftast netfang) og lykilorði sem þú valdir í kaupferlinu. Þú smellir síðan á “Mínar upplýsingar” þar sérðu upplýsingar um virkar áskriftir á þínu nafni. Í þínum upplýsingum getur þú sagt upp áskriftinni með því að velja “segja upp áskrift”. Þegar þú hefur valið að segja þig úr áskrift færðu staðfestingu þess efnis á síðuna. Það er á ábyrgð notanda/áskrifanda að fylgjast með staðfestingunni, ef engin staðfesting kemur á skjá þá er ekki búið að segja upp áskrift og þarf að endurtaka uppsögn.

Eingöngu er hægt að segja upp áskrift með þessum hætti þ.e. rafrænt á þínu svæði inná vef yama.is. Ekki er tekið við tölvupóstum eða munnlegum uppsögnum. 

Ábyrgð viðskiptavina

Yama heilsurækt ber ekki ábyrgð á því að viðskiptavinir noti þjónustuna sem þeir hafa greitt fyrir. Ef að viðskiptavinur mætir ekki er samt sem áður búið að taka frá pláss fyrir hann sem þarf að greiða fyrir.

Varnarþing
Þessir skilmálar eru í samræmi við íslensk lög. Rísi mál vegna hans, skal það rekið fyrir íslenskum dómstóli. Um skilmála þessa gilda ákvæði laga um neytendasamninga nr. 16/2016 og ákvæði laga um neytendakaup nr. 48/2003. Allir frestir sem nefndir eru í lögum nr. 16/2016 byrja að líða þegar móttaka vöru á sér stað.
Komi upp ágreiningur eða telji einhver að hann eigi kröfu á hendur Yama heilsurækt á grundvelli ákvæða og skilmála, verður slíkum ágreiningi eða kröfu vísað til meðferðar hjá íslenskum dómstólum.


PERSÓNUVERNDARYFIRLÝSING Yama heilsuræktar ehf.

Með persónuverndaryfirlýsingu þessari er skýrt hvernig Yama heilsurækt fer með persónuupplýsingar meðlima og viðskiptavina sinna.

Almennt

Yama heilsurækt er umhugað um friðhelgi einkalífs og kappkostar að vernda persónuupplýsingar þínar. Í þessari persónuverndaryfirlýsingu kemur fram hvernig við umgöngumst þær persónuupplýsingar sem við geymum um þig og hvaða réttindi þú átt varðandi upplýsingarnar.

Hvaða upplýsingum söfnum við?

Persónuupplýsingar eru hvers kyns upplýsingar um einstakling sem gera mögulegt að persónugreina hann, beint eða óbeint. Við söfnum einkum eftirfarandi persónuupplýsingum um þig:

·         Tengiliðaupplýsingar, s.s. nafn, kennitölu, heimilisfang, tölvupóstfang og símanúmer.

·         Greiðsluupplýsingar, s.s. upplýsingar um greiðslur og aðrar bókhaldslegar upplýsingar. Yama heilsurækt geymir í engum tilvikum upplýsingar um greiðslukortanúmer viðskipta.

·         [Tæknileg gögn, t.d. IP-tölur og önnur gögn tengd notkun þinni á vefsíðu okkar.]

·         [ANNAÐ? (t.d. gögn úr öryggismyndavélum)]

 

Hvernig söfnum við upplýsingum?[1]

Við öflum tengiliðaupplýsinga frá þér í gegnum skráningu á vef Yama heilsuræktar og í gegnum appið Virtualgym.com/Yama. Um meðferð upplýsinga í appinu Virtualgym.com vísast til skilmála þess, sjá hér: https://support.virtuagym.com/s/terms-of-use?language=en_US&fbclid=IwAR3MMQPTnKx3kvQQoxfM8BoUE1DSIQKOwGtqFAaB_399CjePgpfPYFBp3tA.

Jafnframt höldum við utan um greiðsluupplýsingar og útgefna reikninga sem eru nauðsynlegar vegna samningssambands okkar og til að uppfylla skilyrði skatta- og bókhaldslaga.

[Við notkun þína á vefsvæði okkar söfnum við vissum upplýsingum með notkun vafrakaka (e. cookies). og með sambærilegri tækni.]

Tilgangur vinnslu okkar á persónuupplýsingum

Við vinnum eingöngu persónuupplýsingar þínar að því marki sem lög heimila. Helstu tilvik eru eftirfarandi:

·         Til að efna samning okkar við þig um veitingu þjónustu á sviði líkamsræktar;

·         Til að gæta lögmætra hagsmuna Yama heilsuræktar;

·          [annað?]

Yama heilsurækt notar hvorki persónuupplýsingar þínar í markaðsskyni né veitum við þriðja aðila aðgang að þeim í slíkum tilgangi.

Við notum upplýsingar þínar eingöngu í þeim tilgangi sem var ástæða söfnunar þeirra, nema þörf sé á að nýta þær í öðrum tilgangi sem er samrýmanlegur upprunalegum tilgangi. Ef við þurfum að vinna upplýsingar í ótengdum tilgangi munum við upplýsa þig um þá vinnslu að því tilskildu að lög heimili.

Flutningar til annarra landa

[Við flytjum engar persónuupplýsinga til landa utan Evrópska efnahagssvæðisins (EES-svæðisins).]

EÐA

[Yama heilsurækt notast við þjónustuveitendur sem í einhverjum[KBA2]  tilvikum kunna að vinna persónuupplýsingar þínar utan EES-svæðisins. Í slíkum tilvikum ábyrgjumst við að flutningur gagna til landa utan EES-svæðisins eigi sér aðeins stað í samræmi við ákvæði þar að lútandi í gildandi persónuverndarlöggjöf.]

Öryggi persónuupplýsinga

Yama heilsurækt viðhefur viðeigandi öryggisráðstafanir í því skyni að hindra að persónuupplýsingar þínar glatist, breytist, verði birtar eða aðgangur veittur að þeim í leyfisleysi. Aðgangur að upplýsingunum er auk þess takmarkaður við þá aðila sem nauðsyn ber til og sem eru bundnir trúnaðarskuldbindingu.

Ef upp kemur öryggisbrestur sem hefur áhrif á persónuupplýsingar munum við tilkynna slíkt til Persónuverndar og eftir atvikum til þín eftir því sem lög mæla fyrir um.

Hve lengi eru persónuupplýsingar geymdar?

Persónuupplýsingar geymum við aðeins svo lengi sem nauðsyn ber til í þeim tilgangi sem þeirra var aflað. Geymslutími slíkra persónuupplýsinga fer eftir eðli upplýsinganna og þeim lagareglum sem gilda um viðkomandi vinnslu persónuupplýsinga, t.d. skatta- eða bókhaldslöggjafar. Í einstaka tilvikum kann einnig að vera nauðsynlegt að geyma gögn vegna lögmætra hagsmuna Yama heilsuræktar, t.d. vegna deilumála.

Réttur þinn

Í vissum tilvikum átt þú réttindi samkvæmt persónuverndarlöggjöf í tengslum við vinnslu okkar á persónuupplýsingum. Ef þú vilt neyta þessara réttinda biðjum við þig að hafa samband við okkur og við munum leitast við að svara beiðni þinni eins fljótt og auðið.

Við munum ekki nýta persónuupplýsingar þínar til að senda þér markpóst eða SMS skilaboð nema þú hafir þegar veitt leyfi fyrir slíkum sendingum.

Réttur til aðgangs: Þú átt rétt á að óska eftir aðgangi að persónuupplýsingum um þig og að fá afhent afrit upplýsinganna. Með þeim hætti getur þú fullvissað þig um að upplýsingarnar séu réttar og að vinnsla okkar á þeim sé í samræmi við lög

Réttur til leiðréttingar: Ef einhverjar upplýsingar um þig eru rangar eða ónákvæmar átt þú almennt rétt á að láta okkur leiðrétta þær.

Réttur til eyðingar: Í vissum tilvikum getur þú átt rétt á að við eyðum persónuupplýsingum sem við geymum um þig. Þetta á einkum við í þeim tilvikum þar sem upplýsingarnar eru ekki lengur nauðsynlegar, ef þú hefur andmælt vinnslu upplýsinganna (sbr. hér að neðan), ef vinnslan reynist ólögmæt, eða ef vinnslan byggði á samþykki sem þú hefur síðar afturkallað.

Réttur til að andmæla vinnslu: Ef vinnsla okkar byggir á lögmætum hagsmunum Yama heilsuræktar eða annarra, og þú telur að vegna aðstæðna þinna brjóti vinnslan gegn grundvallarréttindum þínum, getur þú andmælt vinnslunni. Ef þú andmælir, hættum við vinnslunni nema við getum bent á ríkari lögmæta hagsmuni af að halda henni áfram.

Réttur til að afturkalla samþykki: Í þeim tilvikum þar sem við byggjum vinnslu á samþykki þínu er þér ávallt heimilt að afturkalla slíkt samþykki. Afturköllun þýðir þó ekki að vinnsla sem fór fram áður en samþykki var afturkallað sé ólögmæt.

Breytingar

Persónuverndaryfirlýsing þessi var samþykkt þann [x.y.2021].

Persónuverndarstefna okkar er í stöðugri skoðun og því kann þessari persónuverndaryfirlýsingu að verða breytt. Við munum birta allar slíkar breytingar www.yama.is.

© 2019 Allur réttur áskilinn Yama Heilsurækt